70let_slavnostna_prireditev

Slaščičar

Slaščičar je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom, kjer dijak/inja pri praktičnem delu s svojimi izdelki dokaže svoje znanjePo končanem triletnem šolanju pridobijo naziv slaščičar/ka.

Dijaki v programu slaščičar/slaščičarka na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, zlasti v šolskih slaščičarskih delavnicah, ki jim omogočajo odlične izobraževalne pogoje tudi za pripravo izdelkov iz čokolade in individualno delo v slaščičarstvu. Naši učitelji praktičnega pouka imajo dolgoletne in bogate izkušnje na področju slaščičarstva, sledijo trendom in novostim v slaščičarstvu in so tudi avtorji uspešnih knjig s slaščičarskimi recepti.

V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom. Program je namenjen dijakom za opravljanje poklica slaščičar v slaščičarnah, hotelih, kavarnah, obratih družbene prehrane, domovih za ostarele.

Slaščičar samostojno opravlja različna dela od priprave surovin za različne slaščice, vrste peciva in sladolede do končnega izdelka. Pripravlja različne vrste testa, ga oblikuje in peče. Oblikuje in krasi slaščice, pripravlja različne vrste sladoleda, marcipan, izdeluje kekse, izdelke iz čokolade, makrone, monoporcijske sladice in pralineje. Pripravlja želeje,  pudinge, dela torte, rulade, kremne rezine in podobno. Dijaki, ki uspešno zaključijo 3 letni program, so usposobljeni za samostojno delo v katerikoli slaščičarni, saj znajo samostojno po receptu pripravitivse vrste sladic, sladoledov, pralinejev in dekoracij iz različnih materialov. Usposobljeni so tudi za kreiranje svojih sladic in sestavljanje receptov. Pri delu je izredno pomembno vzdrževanje osebne higiene, higiene prostorov in sredstev, ki jih uporablja, ter poznavanje higienskih predpisov in haccp sistema.

Delo obsega veliko ročnega dela, zato mora slaščičar imeti razvite ročne spretnosti, smisel za oblikovanje in občutek za estetiko. Po uspešno opravljenem izpitu lahko šolanje nadaljujejo v programu živilsko-prehranski tehnik PTI in pridobijo naziv živilsko prehranski tehnik/ca.

"V času šolanja za slaščičarja/ko je veliko praktičnega pouka. Dijaki lahko izražamo kreativnost in ustvarjalnost. Splošni predmeti niso zelo zahtevni." DIJAKINJA LAURA

"Na naši šoli imamo zelo prijazne učitelje praktičnega pouka, ki se stalno izpopolnjujejo in skrbijo, da smo tudi dijaki v koraku s časom glede izdelave in oblikovanja sodobnih slaščic. Dijaki imamo tudi možnost izpopolnjevanja v tujini v okviru projekta Erasmus+." EVA, NIKA IN KLEMEN

Dijaki so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje na Portugalsko, Finsko, v Francijo, Estonijo, Španijo ter na Nizozemsko. Med usposabljanjem so vključeni v delovni proces priznanih slaščičarn, oziroma v praktični pouk srednjih šol za poklic slaščičarja.

Udeležujejo se različnih tekmovanj, kot so državno tekmovanje Moje podjetje, kjer ustanovijo dijaško podjetje, tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, državno tekmovanje Gostinsko turističnega zbora Slovenije, mednarodni kongres slaščičarstva Interslast in Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora. Udeležujejo se tudi tekmovanj v znanju angleškega jezika na državni in mednarodni ravni (Poliglot, Best in English) in angleške bralne značke EPI Reading Badge.

Dijakom ponujamo strokovne ekskurzije v priznana podjetja kot so Don Don, Čokoladnica Zotter, Kraš, Čokoladnica Olimje, Mlinotest Peks.

V okviru naravoslovnih dni obiščejo ljubljanski živalski vrt, šolsko veterinarsko ambulanto BIC Ljubljana in vivaristični krožek na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, Botanični vrt Univerze v Ljubljani in sodelujejo v čistilni akciji v okolici šole. V okviru kulturnih dni si ogledajo filmske predstave in spoznavajo mestno jedro Ljubljane. Redni pouk bogatijo športni dnevi s pestrim izborom športnih vsebin glede na letni čas izvedbe.

Dijakom so na voljo različne delavnice na temo varne rabe interneta, socialnega vključevanja, učenje učenja, trgovine z ljudmi, zdravstvene in spolne vzgoje, ločevanja odpadkov, nezavržene hrane in pasti energijskih pijač. Dijaki se predstavijo tudi na prireditvi Ljubljanska vinska pot, na festivalu Igraj se z mano in dogodkih četrtne skupnosti Rudnik.

Naši dijaki pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem v različnih projektih, kot je projekt MIND+, kjer jim omogočamo prilagoditev pouka glede na njihove cilje in zmožnosti. Sodelujejo v projektu Rastem s knjigo, ki je namenjen spodbujanju branja, v projektu Specialni Zdravko, ki se osredotoča na zdravo prehrano otrok in mladostnikov, ter v Projektu Munera 3. Zelo uspešni so tudi v projektu eTwinning. Živilska šola BIC Ljubljana je prejemnica Evropskega znaka kakovosti za projekt eTwinning Slovenia “I Feel Very European Today”.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana dijaki lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo pri šolskih proslavah in na različnih dogodkih – svetovni dan hrane, pustovanje, tematske razstave, svetovni dan Zemlje in novoletni bazar. Dijaki vsako leto gostijo tudi predstavnika ameriške ambasade.

 • Sprehodi se po šoli na Ižanski cesti 10 v Ljubljani in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu slaščičar/slaščičarka. 

 • Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

 • S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

 • Točke, povezane z izobraževalnim programom slaščičar/ka so označene z rdečo barvo.

 • vzdrževanje osebne higiene, higiene prostorov in sredstev, ki jih uporablja
 • poznavanje higienskih predpisov  in  haccp sistema
 • spoznava živila rastlinskega in živalskega izvora, ter utrdi strokovno znanje teorije in prakse
 • pridobi znanje, ki omogoča podjetniško razmišljanje
 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovo reševanje
 • razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje
 • spremljajo novosti in trende na področju slaščičarstva
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto ter pri delu in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in pozitivni odnos do zdravega načina življenja
 • razvijajo spretnosti in pridobivajo znanje za samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu
 • pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil
 • strokovno izvaja poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino
 • se usposobijo za izdelavo slaščic
 • se usposobijo za uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov razvijajo smisel za estetiko v slaščičarstvu

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih,
 • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2023/2024 smo razpisali 104 mesta za vpis v 1. letnik programa slaščičar.

 • Zaključek izobraževanja  

  Za dokončanje strokovnega izobraževanja in pridobitev spričevala morajo dijaki uspešno osvojiti znanje pri:

 • vseh splošno izobraževalnih predmetih
 •  vseh obveznostih strokovnih modulov

Poleg tega mora opraviti

 • vse interesne dejavnosti
 • obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega

 •  pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • zaključno projektno delo, ki je iz  teoretičnega in praktičnega dela ter strokovnega razgovora ( dijak pokaže, da je usposobljen za opravljanje poklica).

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki