70let_slavnostna_prireditev

Slaščičar

Slaščičar je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki BIC Ljubljana se izobražujejo v šolskih slaščičarskih delavnicah, kjer se seznanijo s podobnimi situacijami, s katerimi se kasneje srečajo ob zaposlitvi. Z realnim učnim okoljem se dijaki srečajo tudi v šolski trgovini s pekovskimi in slaščičarskimi izdelki, Kruharije in Cukrnije. V programu se izvaja praktični pouk in praktično usposabljanje z delom.

V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom. Po končanem triletnem šolanju pridobijo naziv slaščičarja. Program je namenjen dijakom za opravljanje poklica slaščičar v slaščičarnah, hotelih, kavarnah, obratih družbene prehrane, domovih za ostarele. Slaščičar samostojno opravlja različna dela od priprave surovin za različne slaščice, vrste peciva in sladolede do končnega izdelka. Pripravlja različne vrste testa, ga oblikuje in peče. Oblikuje in krasi slaščice, pripravlja različne vrste sladoleda, marcipan, izdeluje kekse, izdelke iz čokolade, makrone, monoporcijske sladice in pralineje.  Pripravlja želeje,  pudinge, dela torte, rulade, kremne rezine in podobno. Pri delu je izredno pomembno vzdrževanje osebne higiene, higiene prostorov in sredstev, ki jih uporablja, ter poznavanje higienskih predpisov  in  haccp sistema.

Delo obsega veliko ročnega dela, zato mora slaščičar imeti razvite ročne spretnosti, smisel za oblikovanje in občutek za estetiko. Po uspešno opravljenem izpitu lahko šolanje nadaljujejo v PTI programu in pridobijo naziv živilsko prehranskega tehnika.

 • vzdrževanje osebne higiene, higiene prostorov in sredstev, ki jih uporablja
 • poznavanje higienskih predpisov  in  haccp sistema
 • spoznava živila rastlinskega in živalskega izvora, ter utrdi strokovno znanje teorije in prakse
 • pridobi znanje, ki omogoča podjetniško razmišljanje
 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovo reševanje
 • razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje
 • spremljajo novosti in trende na področju slaščičarstva
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto ter pri delu in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in pozitivni odnos do zdravega načina življenja
 • razvijajo spretnosti in pridobivajo znanje za samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu
 • pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil
 • strokovno izvaja poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino
 • se usposobijo za izdelavo slaščic
 • se usposobijo za uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov razvijajo smisel za estetiko v slaščičarstvu

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih,
 • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/2020 smo razpisali 78 mest za vpis v 1. letnik programa slaščičar.

 • Zaključek izobraževanja  

  Za dokončanje strokovnega izobraževanja in pridobitev spričevala morajo dijaki uspešno osvojiti znanje pri:

 • vseh splošno izobraževalnih predmetih
 •  vseh obveznostih strokovnih modulov

Poleg tega mora opraviti

 • vse interesne dejavnosti
 • obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega

 •  pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • zaključno projektno delo, ki je iz  teoretičnega in praktičnega dela ter strokovnega razgovora ( dijak pokaže, da je usposobljen za opravljanje poklica).

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki