Skbimo za kakovostno izobraževanje odraslih: podaljšali smo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti

Z veseljem sporočamo, da je Komisija Andragoškega centra Slovenije ocenila, da Biotehniški izobraževalni center Ljubljana dosega vse opredeljene standarde kakovosti za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti in nam podaljšala pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za tri leta, oz. do 31. 3. 2026.

Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, Medpodjetniškem izobraževalnem centru, kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Še bolj sistematično in poglobljeno si za razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2001, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije.

SKRB ZA KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

S sistematičnim in poglobljenim delom za razvoj kakovosti na BIC Ljubljana, Medpodjetniškem izobraževalnem centru udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo mnoge standarde kakovosti; med njimi vsem udeležencem izobraževanja zagotavljamo individualni pristop, ki vključuje prilagajanje izobraževanja glede na njihova predhodno pridobljeno znanje, želje in potrebe, iskanje možnosti sofinanciranja izobraževanja, svetovanje in pomoč pri učenju. Udeležencem izobraževanja nudimo njim prilagojena interna gradiva in skrbimo za ažurnost informacij. Naši standardi kakovosti se odražajo tudi v odnosu do predavateljev in drugih zaposlenih, saj jim nudimo spodbudno delovno okolje in možnosti stalnega strokovnega napredovanja. Posebno skrb namenjamo aktualnim potrebam po izobraževanju na biotehniškem področju, še posebej na področju živilstva in veterine. Prilagajamo se razvojnim težnjam podjetij, združenj in posameznikov. Naše glavno vodilo na Medpodjetniškem izobraževalnem centru BIC Ljubljana je zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih, predavateljev in drugih partnerjev.

S ponosom nadaljujemo z našim poslanstvom zagotavljanja kakovosti in razvoja ter se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vsemi vključenimi v našo izobraževalno skupnost.