Stanje prijav v programu tehniška gimnazija in veterinarski tehnik