Drugi prijavni rok na Višjo strokovno šolo

Drugi prijavni rok na Višjo strokovno šolo poteka od 25. do 31. avgusta 2022

V višješolskih študijskih programih Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana imamo v drugem prijavnem roku za vpis v študijsko leto 2022/23 še prosta vpisna mesta:

  Redni študij Izredni študij
Gostinstvo in turizem 77 69
Živilstvo in prehrana 55 68

Drugi prijavni rok poteka od 25. do 31. avgusta 2022. Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.   

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2022 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 3. oktobra 2022. 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 28. oktobra 2022, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2022). 

Diplomanti naših programov lahko študij nadaljujejo na različnih visokošolskih študijih, med drugim tudi v prostorih BIC Ljubljana, kjer visokošolski študij turizma (in druge programe) izvaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede (diplomanti Višje strokovne šole se lahko v njihove visokošolske programe vpišejo v 2. letnik študija).

Za dodatna pojasnila o vpisu smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si.