Za vrtce in šole smo izvedli usposabljanje na temo dietnih obrokov

Zaposleni v kuhinjah vrtcev in osnovnih šol se vsakodnevno srečujejo s tem, da je vse več otrok in mladostnikov, ki potrebujejo prilagojeno prehrano. Na BIC Ljubljana smo v našem Centru kulinarike in turizma KULT316 v sklopu projekta Munera3 za zaposlene v kuhinjah osnovnih šol in vrtcev izvedli usposabljanje na temo priprave dietnih obrokov.