Dijaki GVŠ

Dijaki BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole

URA

ZVONJENJE
0. ura 7.00 - 7.45
1. ura  7.50 – 8.35
2. ura  8.40 – 9.25
3. ura  9.30 – 10.15
odmor  10.15 – 10.20
malica 10.15 - 10.55
4. ura  10.20 – 11.05 (v pritličju) ali 10.55 - 11.40 (v prvem nadstropju)
odmor 11.40 - 11.45
malica 11.05 - 11.45
5. ura  11.45 –12.30
6. ura  12.35 – 13.20
7. ura  13.25 – 14.10
8. ura  14.15 – 15.00

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

1. ocenjevalno obdobje

do 13. januarja 2023

2. ocenjevalno obdobje za četrte letnike 

do 19. maja 2023

2. ocenjevalno obdobje

do 23. junija 2023

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

31. oktober–4. november 2022

jesenske počitnice

31. oktober 2022

dan reformacije

1. november 2022

dan spomina na mrtve

23. december 2022

dan BIC Ljubljana

25. december 2022

božič

26. december 2022

dan samostojnosti in enotnosti

27. december 2022–30. december 2022

novoletne  počitnice

1. januar–2. januar 2023

novo leto

8. februar 2023

slovenski kulturni praznik

6. februar–10. februar 2023

zimske počitnice

10. april 2023

velikonočni ponedeljek

26. april 2023 

pouka prost dan

27. april 2023

dan boja proti okupatorju

28. april 2023

prvomajske počitnice

1. maj–2. maj 2023

praznik dela

Dijaki se lahko v času pouka naročite na pogovorne ure tako, da učitelju pošljete elektronsko sporočilo.

UČITELJI 

URNIK A 

URNIK B 

Alja BORDON

 SREDA, 7. URA

  SREDA, 7. URA

Mojca CIGLER

ČETRTEK,  8. URA

ČETRTEK,  8. URA  

Tadej CVENK

PONEDELJEK, 8. URA 

PONEDELJEK, 8. URA  

Rok DEMIČ

PONEDELJEK, 8. URA  

PONEDELJEK, 8. URA  

Tine ELERŠEK

SREDA, 0. URA 

SREDA, 0. URA

Mag. Urška ENIKO

PONEDELJEK, 0. URA 

PONEDELJEK, 8. URA 

Lidija GNIDOVEC

PETEK, 0. URA 

PETEK, 0.URA

Alenka GOLOB KOMAN

PETEK, 8. URA 

PETEK, 8. URA

Katarina GORIČAN RUGANI

PETEK, 0. URA 

PETEK, 0. URA  

mag. Emil GRAH

SREDA, 8. URA 

SREDA, 8. URA

Lilijana GROS

PETEK, 8. URA 

PETEK, 8. URA

Suzana HAJDINJAK

PONEDELJEK, 0. URA 

PONEDELJEK, 0. URA

Nada JAKOPIČ STRNIŠNIK

SREDA, 8. URA 

SREDA, 8. URA

Tjaša KLEMEN

TOREK, 0. URA 

TOREK, 0. URA  

Anja KNEZ

SREDA, 8. URA 

SREDA, 8. URA

Tadeja KOLAR

SREDA, 8. URA 

PETEK, 0. URA

Dr. Metod KOVAČIČ

 TOREK, 8. URA

TOREK, 8. URA

Vesna KRAMBERGER

ČETRTEK, 8. URA  

ČETRTEK, 8.URA

Mag. Maja KUHAR

 SREDA, 8.URA

SREDA, 8.URA  

Maja MAROLT

 PETEK, 8. URA

PETEK. 8. URA

Žiga MASLO PLEČNIK

ČETRTEK, 0. URA 

ČETRTEK, 0. URA

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

TOREK, 0. URA 

TOREK, 0. URA 

Bianka MERTELJ

PONEDELJEK, 8. URA 

SREDA, 8.URA

Gregor MOKOTAR

PONEDELJEK, 8. URA 

PONEDELJEK, 8. URA

Monika MORATO

PETEK, 0. URA 

PETEK, 8. URA

Aliana MOSCATELLO 

 SREDA, 0. URA

 SREDA, 0. URA

Katarina NARED-VOLAVŠEK 

 ČETRTEK, 0. URA

PETEK, 0.URA

Žiga ORAŽEM 

ČETRTEK, 0. URA 

PONEDELJEK, 0. URA  

Andreja PETEK 

 PONEDELJEK, 0. URA

 PONEDELJEK, 0.URA

Urška PETEK 

 PONEDELJEK, 0. URA

PONEDELJEK, 0. URA

Maja PODVORNIK 

 PONEDELJEK, 8. URA

  PONEDELJEK, 8. URA

Jože PREMRU 

 TOREK, 8. URA

  TOREK, 8. URA

Mag. Jože PROSENIK 

PONEDELJEK, 8. URA 

PONEDELJEK, 8. URA

Darja RIZMAL 

 TOREK, 0. URA

  TOREK, 0. URA

Nina ROZMAN 

 PONEDELJEK, 8. URA

PONEDELJEK, 8. URA

Anita RUS SETNIKAR 

 ČETRTEK, 8. URA

  ČETRTEK, 8. URA

Nina SITAR 

 PONEDELJEK, 8. URA

  PONEDELJEK, 8. URA

Miha SLAPNIČAR 

 TOREK, 7. URA

  TOREK, 7. URA

Andrej STRAJN 

 ČETRTEK, 0. URA

  ČETRTEK, 0. URA

Jasna ŠČEK 

ČETRTEK, 8. URA 

ČETRTEK, 8. URA 

Kristina ŠPEC

SREDA, 8. URA

ČETRTEK, 8. URA

Laura ŠPIK 

 PETEK, 0. URA

 ČETRTEK, 8. URA

Eva TASIČ 

TOREK, 8. URA 

TOREK, 8.URA

Mihaela TERKOV 

SREDA, 8. URA 

SREDA, 8. URA

Mag. Bogdan ZDOVC 

 SREDA, 0. URA

 SREDA, 0. URA

Adela ŽIGERT 

 PETEK, 0. URA

 PETEK, 0. URA

Tomaž ŽIGON 

 TOREK, 0. URA

 ČETRTEK, 0. URA

Govorilne ure tajnice splošne mature v šolskem letu 2022/2023

Tajnica splošne mature je Maja Marolt. Govorilne ure so v torkih, 5. uro (11:45 - 12:30) ali po dogovoru. Za dogovor pišite na maja.marolt@bic-lj.si

Koledar splošne mature 2023
Maturitetna pravila, potek mature in ocenjevanje: 

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku in ocenjevanju na splošni maturi dobite na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra: http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Izpitni red na pisnih izpitih

(Pravilnik o splošni maturi, UL RS, št. 29/08 )

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo v šolski avli 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30).

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.

Drugega in tretjega dela izpita ne sme zamuditi.

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izboljšanje ocen in popravljanje negativnih ocen splošne mature 

(Zakon o maturi, UL RS 1/2007)

Izboljšanje ocen:

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.  (40.člen)

Popravljanje negativnih ocen splošne mature:

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli. (41.člen)

Obrazci za prijavo

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Plačilo splošne mature

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, ob prijavi obvezno predložijo fotokopijo potrdila o plačilu. Vse informacije v zvezi s plačilom dobite na povezavi: Plačilo na RIC in Plačilo na BIC

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2022/2023 
INFORMACIJE O POKLICNI MATURI 2022/2023 
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja. Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote (Izdelek ali storitev ali zagovor) je zapisan v naslednjem dokumentu: 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki