Dijaki GVŠ

Dijaki BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole

URA

ZVONJENJE
0. ura 7.00 - 7.45
1. ura  7.50 – 8.35
2. ura  8.40 – 9.25
3. ura  9.30 – 10.15
odmor  10.15 – 10.20
malica 10.15 - 10.55
4. ura  10.20 – 11.05 (v pritličju) ali 10.55 - 11.40 (v prvem nadstropju)
odmor 11.40 - 11.45
malica 11.05 - 11.45
5. ura  11.45 –12.30
6. ura  12.35 – 13.20
7. ura  13.25 – 14.10
8. ura  14.15 – 15.00

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

1. ocenjevalno obdobje

do 15. januarja 2024

2. ocenjevalno obdobje za četrte letnike 

do 21. maja 2024

2. ocenjevalno obdobje

do 21. junija 2024

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

30. oktober–3. november 2023

jesenske počitnice

31. oktober 2023

dan reformacije

1. november 2023

dan spomina na mrtve

22. december 2023

dan BIC Ljubljana

25. december 2023

božič

26. december 2023

dan samostojnosti in enotnosti

27. december 2023–2. januar 2024

novoletne počitnice

1. januar–2. januar 2024

novo leto

8. februar 2024

slovenski kulturni praznik

19. februar–23. februar 2024

zimske počitnice

1. april 2024

velikonočni ponedeljek

27. april 2024

dan boja proti okupatorju

28. april 2024–2. 5. 2024

prvomajske počitnice

3. maj 2024

pouka prost dan

Dijaki se lahko v času pouka naročite na pogovorne ure tako, da učitelju pošljete elektronsko sporočilo.

UČITELJI 

URNIK A 

URNIK B 

Tina BOLTA

PON, 8.ura

PON, 8.ura

Alja BORDON

PON, 0.ura

PON, 0.ura

Mojca CIGLER

SRE, 8.ura

SRE, 8.ura

Tadej CVENK

SRE, 0.ura

SRE, 0.ura

Rok DEMIČ

SRE, 8.ura

SRE, 8.ura

Tine ELERŠEK

SRE,0.ura

SRE, 0.ura

Mag. Urška ENIKO

PON, 8.ura

PON, 8.ura

Alenka GOLOB-KOMAN

PET, 8.ura

PET, 8.ura

Katarina GORIČAN RUGANI

PET, 0.ura

PET, 0.ura

mag. Emil GRAH

SRE, 8.ura

PON, 8.ura

Lilijana GROS

PET, 8. ura

PET, 8.ura

Suzana HAJDINJAK

TOR, 0.ura

TOR, 0.ura

Tjaša KLEMEN

ČET. 8.ura

ČET, 8.ura

Anja KNEZ

SRE, 0.ura

SRE, 0.ura

  Matic KOKOŠAR

TOR, 0. ura

TOR, 0.ura

Tadeja KOLAR

SRE, 8.ura

PET, 0.ura

Pia KOVAČ

TOR, 0.ura

TOR, 0.ura

Dr. Metod KOVAČIČ

TOR, 0.ura

TOR, 0.ura

Vesna KRAMBERGER

ČET, 8.ura

ČET, 8.ura

Mag. Maja KUHAR

TOR, 8.ura

TOR, 8.ura

Elma LJUTIĆ

TOR, 8.ura

TOR, 0.ura

  Maja MAROLT

PET, 8.ura

PET, 8.ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

TOR, 0.ura

Tor, 0.ura

Bianka MERTELJ

TOR; 0.ura

TOR, 0.ura

Monika MORATO

TOR, 0.ura

TOR, 8.ura

Aliana MOSCATELLO 

SRE, 8.ura

SRE, 8.ura

Katarina NARED VOLAVŠEK 

PET, 0. ura

ČET, 0.ura

Andreja PETEK 

SRE, 0. ura

SRE, 0.ura

Maja PODVORNIK 

PON, 8.ura

TOR, 8.ura

Jože PREMRU 

ČET, 8.ura

ČET, 8.ura

Mag. Jože PROSENIK 

PON, 8. ura

PON, 8. ura

Nina ROZMAN 

TOR, 8. ura

TOR, 8.ura

Nina SITAR 

PON, 8. ura

PON, 8.ura

Dr. Miha SLAPNIČAR 

TOR, 8. ura

TOR,  8.ura

Andraž STARIČ

PON, 0.ura

PON, 0.ura

Andrej STRAJN 

PON, 8. ura

PON, 8.ura

Jasna ŠČEK 

PET, 8.ura

PET, 8.ura

Laura ŠPIK 

SRE, 8.ura

SRE, 8.ura

Eva TASIČ 

TOR, 0.ura

TOR, 0.ura

Mihaela TERKOV 

PON, 8.ura

PON, 8.ura

Lidija ZAVASNIK

ČET, 0.ura

ČET, 0.ura

Mag. Bogdan ZDOVC 

SRE, 0. ura

SRE, 0.ura

Lea ZUPAN

TOR, 0.ura

TOR, 0.ura

Adela ŽIGERT 

TOR, 8.ura

TOR, 8.ura

Tomaž ŽIGON 

PET, 0.ura

PET. 0.ura

Govorilne ure tajnice splošne mature v šolskem letu 2022/2023

Tajnica splošne mature je Maja Marolt. Govorilne ure so v sredo 7. uro (13.30) oz. po dogovoru na e-naslov maja.marolt@bic-lj.si.

Koledar splošne mature 2023/2024
Obvestilo o spremembi roka za prijavo kandidatov, ki pravljajo posamezni izpit splošne mature z dne 5. 5. 2023

Zunanji kandidati se bodo po novem morali do 1. 9. v tekočem šolskem letu prijaviti pri predmetih, kjer je del ocene tudi interni del (vaje, ekskurzija, seminarska ...  torej KEM, FIZ, BIO, BTH, PSI ....). Do sedaj je bil rok prijave do 30. 9. Če bodo želeli opravljati ta predmet leta 2024, se morajo prijaviti do 1. 9. 2023. Preberi celotno obvestilo.

Maturitetna pravila, potek mature in ocenjevanje: 

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku in ocenjevanju na splošni maturi dobite na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra: http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Izpitni red na pisnih izpitih

(Pravilnik o splošni maturi, UL RS, št. 29/08 )

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo v šolski avli 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30).

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.

Drugega in tretjega dela izpita ne sme zamuditi.

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izboljšanje ocen in popravljanje negativnih ocen splošne mature 

(Zakon o maturi, UL RS 1/2007)

Izboljšanje ocen:

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.  (40.člen)

Popravljanje negativnih ocen splošne mature:

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli. (41.člen)

Obrazci za prijavo

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Plačilo splošne mature

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, ob prijavi obvezno predložijo fotokopijo potrdila o plačilu. Vse informacije v zvezi s plačilom dobite na povezavi: Plačilo na RIC in Plačilo na BIC Ljubljana.

Govorilne ure tajnice poklicne mature

Tajnica poklicne mature je Monika Morato. Govorilne ure so po dogovoru na e-naslov monika.morato@bic-lj.si

KOLEDAR POKLICNE MATURE 
INFORMACIJE O POKLICNI MATURI 2022/2023 
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja. Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote (Izdelek ali storitev ali zagovor) je zapisan v naslednjem dokumentu: 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Na strani šolske knjižnice objavljamo informacije o knjižnični ponudbi, delovnem času naših knjižnic, iskanju gradiv, učbenikih in učbeniškemu skladu ... 

Obišči stran šolske knjižnice BIC Ljubljana.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki