BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Pogovorne ure za dijake in starše v času šole na daljavo

Dijaki in starši dijakov, ki obiskujejo progam veterinarski tehnik ali tehniška gimnazija na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, se lahko v času pouka na daljavo naročite na pogovorne ure preko videokonference. 

Rezervirajte termin pogovornih ur.