Dijak BIC Ljubljana Blaž Lipovšek na COP 2023

Dijak Blaž Lipovšek na COP 23 - Konferenci za Sredozemlje

Med 30. novembrom in 12. decembrom 2023 je v Portotožu potekalo 23. zasedanje držav pogodbenic barcelonske konvencije z naslovom COP 23 – Konferenca za Sredozemlje, na kateri so voditelji podjetij, vlade in civilne družbe razpravljali o podnebnih ukrepih in rasti.

Pogovori so se osredotočali na praktične korake, ki vodijo proti ničelni vrednosti:

 • krmarjenje in zmaga na prehodu neto nič,
 • prilagajanje podnebnim tveganjem in zagotavljanje vključujočega prehoda na ničelno neto vrednost,
 • pospeševanje inovacij pri podnebnih tehnologijah,
 • zapiranje neto ničelne vrzeli pri financiranju,
 • razogljičenje industrije in pospešitev energetskega prehoda,
 • razogljičenje sektorjev mobilnosti in grajenega okolja,
 • hiperrazširjanje zelenih podjetij,
 • upravljanje eskaliranja ogljika,
 • reševanje povezave z naravo: hrana, kmetijstvo, raba zemljišč in voda,
 • prehod materialov: trajnostni, krožni in razširljivi,
 • razmišljanja o COP28.

Dogodku se je pridružil tudi naš dijak v programu naravovarstveni tehnik/ca na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli, Blaž Lipovšek kot predstavnik Savskega parlamenta mladih in kot eden od prvih mladih udeležencev zaprtega političnega zasedanja. Sodeloval je tudi v stranskem dogodku “Izobraževanje in mladi”. Več na https://cop23-slovenia.com/sl/