Jedi iz Cankarjevih črtic na sodoben način

Študentje drugega letnika v programu gostinstvo in turizem smo pri projektni vaji povezali preteklost s sedanjostjo. Projektna vaja je potekala v okviru aktivnosti nacionalnega projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 in mednarodnega projekta Uživam tradicijo (Interreg V-A Sl-HR). Rdeča nit vaje so bile namreč jedi, ki jih je Ivan Cankar omenjal v Črticah. Izbrali smo nekatere od imenovanih jedi in jih pripravili nekoliko drugače, prilagodili smo jih današnjemu času. V kreiranje in pripravo jedi smo vključili sodobne trende, tehnike priprave in predstavitve jedi. Ob postrežbi vsakega hoda je študentka Maja Grabar prebrala odlomke, v katerih avtor opisuje občutke in doživetja literarnih junakov ob pripravljenih jedeh. Poleg jedi smo ob lepo pripravljenih mizah postregli tudi ustrezne pijače, prav tako povezane z literarnim delom.

Tokrat sta naloge vodja prevzela študenta Simona Lončar v kuhinji in Maks David Demšar v strežbi, pod mentorstvom Marjete Cevc in Boštjana Humskega.

Logotipi