Pomladna borza lokalnih živil Osrednjeslovenske regije

Namen borze je sklepanje naročil za dostavo lokalno pridelanih živil še posebej konkretnih dogovorov za načrtovano pridelavo in predelavo v letošnjem letu. Želja je povezati vsaj 100 ponudnikov in kupcev lokalnih živil iz Osrednjeslovenske regije od kmetov in pridelovalcev oziroma predelovalcev živil, predstavnikov vrtcev, šol in drugih javnih zavodov ter gostincev in hotelirjev. Pred kratkim je potekala že 3. borza lokalnih živil v podjetniškem inkubatorju ABC HUB v BTC City-ju. Borza je potekala v obliki kratkih sestankov. Namen katerih je vzpostaviti čim več stikov in izmenjati informacije o ponudbi in povpraševanju. Na borzi je bil predstavljen tudi Kulinarični koledar. Vsak mesec se ponudnikom gostinstva pošlje 3 recepte, ki vključujejo sezonsko in lokalno sadje ter zelenjavo. Vedno več ponudnikov gostinstva v Ljubljani ponuja Ljubljanski zajtrk, ki je neposredni produkt Zelenih nabavnih verig. Predvidoma bo poleti na voljo tudi novo doživetje, in sicer ogled ljubljanske tržnice z zajtrkom. Ima pa borza tudi pomemben doprinos k trajnostnemu razvoju Ljubljane.