Delavnice na OŠ Brinje v Grosuplju

17. 9. 2019 smo v okviru Dneva poklicev 60 devetošolcem predstavili BIC Ljubljana, Živilsko šolo, poklica pek in naravovarstveni tehnik. Naše dijakinje iz 1 ta  in 3 nt  so z učiteljicama  izvedle delavnice, ki so obsegale  predstavitev  poklica  in praktično delo. Sodeloval je tudi mojster pek (naš bivši dijak) iz pekarne Don don.
Učenci so se na pekovski delavnici naučili izdelovati različno pekovsko pecivo: pletenice, ljubljanski  in policijski gumb,  ptičke in polnjene rogljičke. Na naravovarstveni  pa so raziskovali  vpliv človekovega potrošniškega vedenja na vodo kot vse bolj pomemben in omejujoč naravni vir.
Delavnice  bogatijo medsebojno sodelovanje v okolju. Veliko pridobijo osnovnošolci, ki na ta način razvijajo svoje interese, razmišljajo o svoji  prihodnosti  in načrtujejo bodoče šolanje.