Vaje ŽMB

Higiensko stanje v živilskih obratih

Higiensko stanje v prehranskem obratu mikrobiološko najpogosteje preverjamo z odvzemom brisov. Pomembni so brisi delovnih površin ali pripomočkov, telesnih površin in zraka. Brisi delovnih površin in pripomočkov so najpomembnejši pokazatelji ustreznega čiščenja. Pri vajah smo z odvzemom brisov preverili  higiensko stanje v šolski kuhinji in jedilnici. Roke predstavljajo pomemben stik z živilom, zato smo v odvzetih brisih rok dokazovali prisotnost posameznih mikroorganizmov. Za boljšo predstavo rezultatov smo odvzeli brise iz neumitih rok in predelov, kjer je tveganje povečanega števila mikroorganizmov še večje. Prašni delci v zraku lahko predstavljajo odličen medij za mikroorganizme predvsem tam, kjer je dovolj tudi hranilnih snovi, npr. v slaščičarni, zato smo petrijeve plošče izpostavili toku zraka. Pri vajah živilske mikrobiologije in biotehnologije smo vse odvzete brise nacepili na primerna gojišča in jih dali na inkubacijo za tri do pet dni. Več o samih rezultatih pa naslednji teden?