Sodelovanje s partnersko šolo v Vietnamu

NTT Institute of International Education v Ho Chi Minh Cityju, v okviru katerega deluje Nguyen Tat Thanh University, je ena najboljših izobraževalnih institucij s področja gostinstva, turizma in hotelskega managementa v azijskem prostoru. Je tudi partnerska šola BIC Ljubljana za področje gostinstva in turizma. Na velikodušno povabilo dekana omenjene šole, sta bila v študijskem letu 2019/20 izbrana dva naša študenta Zala in Gašper, ki sta za štiri mesece odpotovala na brezplačni študij enega semestra v Vietnam. Opravljala sta pet semestrskih predmetov:

  • Room division operation
  • Managing Resources in Hospitality industry
  • Finance in Hospitality
  • Customer services
  • Managing facilities and operation in hospitality industry

in se naučila tudi osnovne komunikacije v vietnamščini. Prosti čas sta seveda izkoristila za raziskovanje Ho Chi Minh Cityja. Tako sta pridobila nova strokovna znanja o gostinstvu in turizmu ter hkrati tudi bogate izkušnje o vietnamski kulturi, običajih, prehrani in njihovih navadah. Ta doživetja so odlična podlaga za pripravo turističnih programov za azijske goste, ki so pred pandemijo zelo povečali interes za obisk Slovenije. Za čas ugodnejših pandemioloških razmer tako v naši šolski turistični agenciji že načrtujemo pripravo atraktivnih turističnih doživetij za različne segmente azijskih gostov in izvedbo poletne šole  "Tourism Traditions and Culinary Experience of Slovenia".