Vaje študentov živilstva in prehrane s področja genetike

Epidemija koronavirusa še vedno traja, prav tako tudi omejenost pri opravljanju laboratorijskih (in kolokvijskih) obveznosti pri vseh naših laboratorijskih vajah, ki jih skušamo uspešno premagati.

Pri predmetu trajnostni razvoj s temelji biologije so študenti programa živilstvo in prehrana v tednu pred epidemijo pridobivali znanja s področja genetike – natančneje so študenti spoznavali pravila dedovanja določenih lastnosti in uspešno izolirali DNA iz banane po vnaprej znanem postopku. Pridobljeno DNA so shranili v epicah in jo obarvali s posebnim barvilom za DNA (modre barve).

Med drugim so študenti uspešno narisali svoje družinsko drevo in raziskali prisotnost dednih lastnosti (npr. priraščenost ušesnih mečic, prisotnost zavitega palca, zvijanje jezika, krvno skupino) pri svojih ožjih družinskih članih ter predvideli možne kombinacije gamet za nastanek posameznega genotipa. Na ta način so študenti spoznali razliko med genotipom (genski zapis določenih lastnosti) in fenotipom (vidne lastnosti posameznika).