BIC Ljubljana

Obiskali smo najboljše šole na področju gostinstva, hotelirstva in turizma v Švici

V juliju 2023 se je strokovno osebje BIC Ljubljana, Vijše strokovne šole udeležilo izjemno poučnega potovanja v Švico. Mag. Tjaša Vidrih in mag. Marina Vodopivec sta se mobilnosti udeležili v okviru Erasmus+ konzorcija Skupnosti VSŠ, dr. Lea Kužnik in mag. Vesna Loborec pa v okviru projekta ReCeZa. V okviru strokovnega potovanja so raziskovale najboljše šole na področju gostinstva, hotelirstva in turizma na svetu in bile nad predstavljenim navdušene.  Predstavljene so jim bile naslednje inštitucije:

Obisk je bila dobra priložnost, da so pridobile dragocen vpogled v najnovejše trende in inovacije na področju gostinstva, hotelirstva in turizma, a hkrati tudi potrditev, da na BIC Ljubljana zelo dobro razvijamo strokovna področja, programe, ki jih izvajamo. Z novimi spoznanji, idejami in poznanstvi bo tako možno študentom ponuditi še bolj kakovosten študijski proces ter jih pripraviti na uspešne kariere na področjih za katera se izobražujejo na BIC Ljubljana.