Udeležili smo se 17. simpozija Mlinarstvo in pekarstvo v Portorožu

Učitelji in predavatelji BIC Ljubljana, Živilske šole in Višje strokovne šole, so se 23. 5. 2022 udeležili 17. simpozija mlinarstva, pekarstva in slaščičarstva »Mlinarstvo in pekarstvo« v Portorožu.

Poudarek na letošnjem simpoziju je bil »Trajnostni razvoj v mlinarstvu, pekarstvu in slaščičarstvu«

OGLJIČNI ODTIS EMBALAŽE

Simpozij se je začel s pregledom trga in poslovanja pekovskega sektorja in obratov, povezanih s pekarstvom v Slovenji. Pomembno vlogo v živilski industriji ima tudi embalaža. Prikazanih je bilo nekaj praktičnih primerov, kako poteka razvoj varne in trajnostne embalaže in s kakšnimi izzivi se podjetja pri tem srečujejo. Zavedati se moramo, da vsak izdelek, tudi živilski, prispeva k emisiji toplogrednih plinov (ogljičnemu odtisu). Dolgoročno gledano bi informacija o ogljičnem odtisu lahko postala tudi del označb na embalaži živil in okoljsko bolj ozaveščenega kupca usmerjala pri odločitvi za nakup.

RAZSTAVA PEKOVSKEGA IN SLAŠČIČARSKEGA PECIVA

Simpozij so spremljale promocije in degustacije različnih podjetij. Tina Birk in Alenka Kodele sta na razstavnem prostoru pripravili razstavo in degustacijo pekovskega in slaščičarskega peciva, ki so ga pripravili v naših pekarskih in slaščičarskih delavnicah. Ravnateljica Živilske šole  mag. Tatjana Šček Prebil je predstavila naš zavod, enote zavoda in programe. Ostali udeleženci kongresa smo se udeležili strokovnih predavanj in navezovali stike s poslovnimi partnerji.