Študenti so obiskali državni zbor

Študenti 2. letnika smeri živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli so si v torek, 22. oktobra, v okviru predmeta Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor ogledali Državni zbor. V spremstvu vodiča so si ogledali zgradbo Državnega zbora in protokolarna darila, spremljali redno sejo, se seznanili z organizacijo in delovanjem delovnih teles Državnega zbora ter spoznali delovanje Državnega sveta. Med ogledom so študentje osvežili znanje o osamosvojitvi Slovenije in diskutirali o plebiscitu, ustavi in referendumu. Odigrali so tudi igro vlog, kjer se je en del študentov vživel v vlogo koalicije, drugi del pa v vlogo opozicije.