Novo mednarodno partnerstvo v projektu VETWork

S šolskim letom smo začeli novo mednarodno partnerstvo v projektu VETWork (KA2, program Erasmus+). V tem tednu smo se preko spleta udeležili uvodnega srečanja, kjer smo podrobneje spoznali vsebino projekta, vse sodelujoče partnerje ter določili naslednje korake v projektu. Cilj projekta je z organiziranjem prilagojenih, kontaktih usposabljanj usposobiti učitelje poklicnih programov, kako v svoje delo/poučevanje (v razredu) vnesti že usvojena znanja in kompetence s področja digitalne pedagogike, ki jih pridobivajo v okviru drugih usposabljanj/aktivnosti. 

 

vetwork