Naravoslovni dan Gozd

Dijaki 1. letnikov nižjega poklicnega izobraževanja so imeli 24. 9. 2019 naravoslovni dan Gozd. V gozdu so opravljali različne naloge: merjenja pH tal, temperature zraka in zemlje ter moči svetlobe v gozdu oziroma na jasi, opisati so morali več vrst dreves, ki rastejo v gozdu na Golovcu, našteti nekaj gozdnih sadežev in živali ter jih na kratko opisati.