Izobraževanje o migracijah

9. 12. 2019 se je na Živilski šoli odvijala zanimiva delavnica na temo migracij. Pogovor se je začel s človekovimi pravicami, ki nam jih je razjasnila ga. Adriana iz nevladne organizacije Sloga. G. Alaa iz Mirovnega inštituta, po duši Sirijec,  nam je slikovito opisal, kakšna je razlika med prostovoljno in prisiljeno migracijo ter kje potekajo migracijski tokovi čez Slovenijo. Iz učilnice smo odšli s kančkom več strpnosti in razumevanja za tovrstno problematiko.