BIC Ljubljana

Vabimo k vpisu v izobraževanje odraslih

Vpisujemo v nižje poklicno izobraževanje - pomočnik v biotehniki in oskrbi, srednje poklicno izobraževanje – pekslaščičar in mesar, v poklicno tehniško izobraževanje – živilsko prehranski tehnik, v srednje strokovno izobraževanje – veterinarski tehnikživilsko prehranski tehnik in naravovarstveni tehnik in v gimnazijsko izobraževanje – tehniška gimnazija

V kolikor se zanimate za vpis:

1. Izpolnite  SPLETNO PREDPRIJAVO 

2. Vsi, ki se vpisujete v programe: slaščičar, pek, mesar in pomočnik v biotehniki in oskrbi pošljite na mail: mira.kranjec@bic-lj.si  oz. vsi, ki se vpisujete v programe: veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko prehranski tehnik, PTI-živilsko prehranski tehnik in tehniška gimnazija pošljite na mail ana.pancur@bic-lj.si 

skenirane naslednje dokumente (format skena pdf):

   • fotokopijo osebnega dokumenta (sprednja in hrbtna stran osebne izkaznice)
   • fotokopijo spričevala zaključene OŠ ( za vpis v NPI pomočnik v bioteh. in oskrbi je dovolj spričevalo zaključenega 7. razreda OŠ, oz. za vpis v program PTI živilsko preh. tehnik, spričevalo zaključnega izpita ustreznega srednje poklicnega izobraževanja) in
   • potrdilo o plačani vpisnini (položnica)

Vaše predprijave in vsa dokazila zbiramo do zapolnitve prostih vpisnih mest. Na vpis vas bomo povabili preko e-pošte, ki ste jo navedli v predprijavnem obrazcu. 

Na vpis pridete osebno in s seboj prinesete:

   • originalno spričevalo končane OŠ oz. originalno spričevalo katerega fotokopijo ste nam poslali na mail,
   • izpolnjeno prijavnico za 1. vpis (obrazec 1,20)
   • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
   • eno sliko 
   • davčno številko
   • v primeru spremembe imena ali priimka prinesete s seboj kopijo rojstnega, poročnega lista ali dokazila o spremembi imena oz. priimka.  

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01/2807-609 ali nam pišite na ana.pancur@bic-lj.si ali mira.kranjec@bic-lj.si

Z plačano vpisnino še nimate rezerviranega vpisnega mesta. Na vašo pisno prošnjo vam bomo plačano vpisnino vrnili na vaš TRR račun.