Mikroskopiranje bakterij in kvasovk

Mikroskopiranje bakterij in kvasovk

Barvanje mikroorganizmov je osnovna vaja pri mikroskopiranju. Kvasovke pobarvamo z enim samim barvilom predvsem zato, da jih kontrastno ločimo od okolice. Bakterije pa z barvanjem po Gramu, razvrstimo med G+ in G-, ter ločimo po obliki. Vse to smo pri vajah Živilske mikrobiologije in biotehnologije v višješolskem programu Živilstvo in prehrana tudi opazovali ter fotografirali. Na fotografijah so lepo vidne obarvane kvasovke (modre) ter bakterijske celice (vijolične). Opazijo se tudi paličaste oblike bakterijskih celic - bacili, ter kroglaste oblike – koki. Ostale fotografije prikazujejo naše delo v laboratoriju.