BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Obiskali so nas dijaki iz francoske šole Lycee Les Establieres

Obiskali so nas dijaki iz francoske šole Lycee Les Establieres. Zanimal jih je program veterinarski tehnik ter še posebej kako v tem programu izvajamo praktični pouk. Povabili smo jih na ogled šole, jim razkazali Šolsko veterinarsko ambulanto BIC Ljubljana, kjer dijaki opravljajo prakso, salon Soho grooming, učilnice za praktični pouk programa veterinarski tehnik in šolske laboratorije. Eden od dijakov, ki skrbi za šolski vivarij je pripravil tudi zanimivo vodenje po šolskem vivariju.