EkoHiša BIC Ljubljana

Bodoči naravovarstveni tehniki so dobili novo, leseno in skoraj nič-energijsko šolsko stavbo EkoHišo BIC Ljubljana

Ljubljana, 14. 10. 2020 – Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana je stekel pouk v novi šolski stavbi za izobraževanje dijakov na področju naravovarstva. Z leseno in skoraj nič-energijsko stavbo smo zagotovili odlične prostore za izobraževalni program naravovarstveni tehnik. V novem večnamenskem šolskem objektu z 530 m2 neto tlorisne površine sta tudi tehnična učilnica in učilnica na prostem, kjer bodo dijaki lahko izvajali ekološke analize vode, tla in zraka in v ustreznih pogojih izdelovali lesene izdelke za ohranjanje in varovanje različnih živalskih in rastlinskih ogroženih vrst.

Mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana

»Veselimo se, da lahko našim dijakom ponudimo odlične pogoje za praktično izobraževanje na področju naravovarstva. EkoHiša BIC Ljubljana je zgrajena energetsko varčno, kar pozitivno vpliva na varovanje okolja in prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2). Zato cenimo priložnost, da lahko kot šola naše vrednote družbene odgovornosti in odgovornosti do okolja še v večji meri udejanjamo in z zgledom delimo z našimi dijaki, študenti, zaposlenimi in širšo javnostjo.«

V EkoHiši BIC Ljubljana, ki stoji na Cesti v Mestni log ob BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, so 4 učilnice in spremljajoči prostori. Za dijake BIC Ljubljana je posebej pomembna tehnična učilnica, kjer so dijakom na voljo stroji in orodja za obdelavo lesa in druga oprema za praktično izobraževanje na področju naravovarstva. V tej učilnici lahko dijaki uporabljajo materiale od zunaj (zemlja, rastline, organski odpad …).

Šolski objekt sta poleg BIC Ljubljana sofinancirala Eko sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

EkoHišo BIC Ljubljana so zasnovali pri CURK arhitekturi. Nedavno je bila nagrajena tudi z nagrado na področju arhitekture, Big SEE - where life is creativity.

Matevž Kramer, učitelj strokovnih modulov

»Dijaki v programu naravovarstveni tehnik bodo urejali tudi okolico EkoHiše BIC Ljubljana. Vključeni so v različne projekte, že več let so denimo del različnih projektov odstranjevanja tujerodnih vrst. Udeležujejo se tudi strokovnih taborov, kjer skozi več dnevne aktivnosti v naravi podkrepijo svoje teoretično znanje. Vse to mladi počnejo z upanjem, da bodo nekoč vso pridobljeno znanje lahko uspešno uporabljali pri varovanju narave in z mislijo na prihodnje generacije.«

Naravovarstveni tehnik na BIC Ljubljana

Naravovarstveni tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Program je zasnovan tako, da zavzema vso širino, ki jo ponuja varovanje narave. Program lahko delimo na štiri dele. Prvi del je namenjen ekosistemom in varovanju narave. V drugem delu dijaki skozi mikrobiološke, fizikalne in kemijske analize ugotovijo dejansko stanje prsti, vode in zraka. Tretji sklop je namenjen obnovljivim virom energije, gospodarjenju z organskimi odpadki ter čiščenju odpadnih voda. Četrti sklop je posvečen vodenju v naravi. Program popestrijo tabori. Z izjemo prvega letnika, kjer se dijaki udeležijo spoznavnega tabora, so v ostalih letnikih tabori strokovni.

TUKAJ LAHKO SNAMETE ZVOČNO IZJAVO
TUKAJ LAHKO SNAMETE FOTOGRAFIJE 

Foto: Mankica Kranjec

OGLEJTE SI POVZETEK OTVORITVE

Dogodek je potekal z omejenim in minimalnim številom ljudi v skladu s potrjenim načrtom NIJZ.  Za širšo javnost je dogajanje ob otvoritvi zato na voljo prek video povezave na FB BIC Ljubljana.

Več informacij: Nina Meh Savić: nina.meh-savic@bic-lj.si / 040 355 682