Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Lucija Bonisegna

Lucija Bonisegna, DIPLOMANTKA ŽIVILSTVA IN PREHRANE NA BIC LJUBLJANA

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju z Lucije Bonisegna, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena v Žito, d.o.o., kjer je v času študija opravljala praktično izobraževanje in na ta način pridobila dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Trenutno sem zaposlena v Živilsko-prehranskem podjetju Žito d.o.o, kjer delam v razvoju in sicer opravljam dela tehnologa za pekarstvo.To jesen bo na tržišču nekaj pekovskih izdelkov/kruhov, ki smo jih razvili na temo slovenskih tradicionalnih jedi in uporabe starodavnih surovin za »taboljše« kruhe. V oktobru pa bo mogoče kupiti tudi pekovske izdelke, ki bodo v sodelovanju s trgovcem imeli dobrodelno noto na temo meseca boja proti raku.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA?

V organizaciji, kjer sem zaposlena, sem opravljala tudi svoje diplomsko delo. Področje, ki sem ga obravnavala, je tehnologija pekarstva. Temo sem izbrala zato, ker sem želela pridobiti še bolj poglobljeno znanje, ki mi ga je bilo podjetje pripravljeno ponuditi in je bilo hkrati tudi del mojega delovnega mesta. Znanje, pridobljeno z raziskovanjem za diplomsko delo je bila odskočna deska za popolnoma samostojno delo razvojnega tehnologa za pekarstvo. Prav vsako poglavje mi je odpiralo nov pogled na postopke, tehnologijo, surovine, strojno opremo in poslovanje.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Na BIC Ljubljana sem pridobila veliko znanja, saj je bila vsaka tema predstavljena tako, da me je spodbujala k nadaljnjemu raziskovanju in povezovanju vseh predmetov v harmonično delujoč proces. To je povezava med posameznimi tehnologijami, priprave, značilnosti surovin in njihov doprinos na področju pekarstva, mikrobiološko delovanje in zakonodaja, ki jo dostikrat zanemarjamo, pa je v resnici rdeča nit vsega skupaj.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Predstavitev uporabnega znanja na osnovnem nivoju, s katerega lahko sam nadaljuješ bolj podrobno raziskovanje.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

Vpis svetujem zato, ker pridobiš toliko znanja, da imaš veliko nadaljnjih možnosti; lahko uporabiš pridobljeno znanje na delovnem mestu ali poiščeš nadgradnjo na univerzitetnem študiju ... S tem znanjem so odprte vse možnosti zaposlitve, ker skozi študij pridobivaš tudi praktično znanje, ki ga kasneje lahko nadgradiš tudi v višjo stopnjo.

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV