Photo by Markus Spiske on Unsplash

Rok za oddajo vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom je 25. 5. 2020

ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA IZPLAČILO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ŠTUDENTOM JE 25. 5. 2020

Vsi višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente in vloge še niste oddali, lahko to storite do 25. maja 2020. Izpolnjen elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom” oddate na eUpravi.