Pirati plastike napadajo slovenske vodotoke

Dijaki 3. letnika v programu naravovarstveni tehnik so opravili vzorčenje plastike in drugih odpadkov na vodotoku Mali graben med Murglami in Dolgim mostom v Ljubljani. 

Dijaki in učitelji programa Naravovarstveni tehnik so se vključili v mednarodni projekt Pirati plastike, v katerem poleg Slovenije sodelujeta tudi Nemčija in Portugalska. Cilj projekta je vpogled v onesnaženost evropskih rek in potokov z odpadki. Odpadki, ki na kopnem zaidejo v vodotoke, so vir naraščajočega nesnaženja oceanov. 

Projekt v Sloveniji strokovno vodita Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), ki opravlja del analiz, ter Inštitut za vode RS. Dijaki in učenci slovenskih šol po natančno predpisanem protokolu vzorčijo odpadke v in ob izbranem vodotoku. Odpadke, ki jih vodni tok v eni uri prinese v mrežo, pošljejo v natančno analizo na NIB. Odpadke, ki jih najdejo na bregu, sami stehtajo, preštejejo ter razdelijo v različne kategorije in poskušajo določiti njihov izvor. Rezultate in vsa opažanja posredujejo NIB.  

Šolarji na ta način sestavljajo široko mrežo za pridobivanja podatkov in s svojim delom omogočajo izvedbo znanstveno raziskovalnega projekta. Pri tem spoznavajo metodiko raziskovalnega dela in krepijo svoje kompetence s področja naravovarstva.