Študenti živilstva in prehrane so pod mikroskopom opazovali izgled škrobnih zrn v mokah iz različnih vrst žita

ŠKROBNA ZRNA V MOKAH IZ RAZLIČNIH VRST ŽITA POD MIKROSKOPOM

V sklopu vaj pri predmetu Tehnologija predelave žit so študenti živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli določali vsebnost vode in vsebnost vlažnega lepka v mokah iz različnih vrst žita ter pripravili mikroskopske preparate iz mok, ki so jim dodali jodovico. Slednje so nato pregledovali pod mikroskopom, kjer so določali premer posameznih škrobnih zrn, opazovali njihovo obliko in ugotavljali razlike med škrobnimi zrni v mokah iz različnih vrst žita.