Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Gašper Zevnik

GAŠPER ZEVNIK, DIPLOMANT ŽIVILSTVA IN PREHRANE NA BIC LJUBLJANA

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju z Gašperjem Zevnikom, diplomantom v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlen v podjetju Medex d.o.o., kjer je v času študija opravljal praktično izobraževanje, diplomsko delo in na ta način pridobil dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Zaposlen sem v podjetju Medex d.o.o. Podjetje Medex je eno vodilnih evropskih proizvajalcev prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih in drugih naravnih pridelkov. S svojimi izdelki je prisotno na več kot dvajsetih trgih v Evropi in po svetu. Podjetje Medex proizvaja izdelke iz produktov čebel (propolis, matični mleček, vosek, med, ...) in izdeluje različne kozmetične  izdelke na osnovi čebeljih pridelkov (aerosole, kreme). Ustvarja tržne niše, inovativne oblike ter skrbi za nenehen razvoj izdelkov in blagovne znamke. Zaposlen sem kot tehnolog za kakovost, kjer skrbim za HACCP in za potek proizvodnje v skladu s standardi kakovosti podjetja. Opravljam tudi različne fizikalno – kemijske analize v medfazni in končni kontroli prehranskih dopolnil in medu.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA/S KATERIM PODROČJEM STE SE V DIPLOMSKEM DELU UKVARJALI?

V diplomski nalogi z naslovom Fizikalni in kemijski parametri kakovosti medu slovenskega porekla, sem opravil standardne fizikalno-kemijske analize kakovosti medu in določil antioksidativni potencial medu. Ugotavljal sem, ali je kakršnakoli korelacija med  antioksidativnim potencialom medu in standardnimi fizikalno-kemijskimi analizami medu.

ZAKAJ STE IZBRALI TO TEMO DIPLOMSKEGA DELA?

Tema diplomskega dela mi je bila zanimiva, ker sem raziskoval neko novo področje. Sami rezultati me niso presenetili, saj je bila moja hipoteza, da imata kostanjev in gozdni med največjo vsebnost antioksidantov, potrjena. Presenetilo me je, da cvetlični med vsebuje veliko antioksidantov, predvsem, če vsebuje veliko cvetnega prahu kostanja.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Pri delu uporabljam vsa znanja, ki sem jih pridobil tekom študija na BIC Ljubljana.  Predvsem tista, ki sem jih pridobil pri predmetih: zakonodaja, mikrobiologija, sestava in kakovost živil in analiza živil.  Na delovnem mestu mi zelo pomaga znanje o HACCP sistemu, ki sem ga pridobil v okviru predmeta zakonodaja.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Najbolj so mi v spominu ostale delavnice Pasti uživanja energijskih pijač, pri katerih sem razvijal svoje retorične sposobnosti.  Še posebej so mi bile všeč vaje v laboratoriju in praksa v podjetju, ker imam rad praktično delo. Predavatelji strokovnih predmetov so nam zelo dobro razložili teorijo preko praktičnih primerov.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

Tekom študija se vam bodo profesorji in asistenti posvetili in vam priskočili na pomoč, kadarkoli boste to potrebovali. Dobili boste dobre teoretične osnove, še posebej pa veliko praktičnih veščin (preko tehnoloških, laboratorijskih vaj in praktičnega izobraževanja).

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV