Dijak BIC Ljubljana Blaž Lipovšek na UNECE regionalnem forumu na temo trajnostnega razvoja  2024 v Švici

Naš dijak Blaž Lipovšek je kot predsednik Parlamenta mladih reke Save sodeloval na UNECE regionalnem forumu na temo trajnostnega razvoja v Švici

Naš dijak Blaž Lipovšek iz programa naravovarstveni tehnik/ca na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli je od 12. do 15. marca 2024 kot predsednik Parlamenta mladih reke Save imel čast sodelovati na predhodnem srečanju mladih (12. marca) in UNECE regionalnem forumu na temo trajnostnega razvoja (13. in 14. marca). Dogodek je potekal v palači Združenih narodov, kjer so se zbrali predstavniki držav članic, strokovnjaki, mladi aktivisti in predstavniki civilne družbe iz UNECE regije z namenom osredotočanja na krepitev Agende 2030 v času številnih kriz. Poudarek je bil na iskanju trajnostnih, učinkovitih in inovativnih rešitev za prihajajoče izzive. 

Blaž nam je zaupal, kako je potekal forum in kaj so bile pomembne teme:

"Forum se je začel s slovesnim odprtjem, kjer so visoki politični predstavniki poudarili pomembnost iskanja učinkovitih rešitev za doseganje ciljev Agende 2030. Poudarjena je bila nujnost kolektivnega delovanja in sprejemanja ključnih ukrepov, saj je do roka za dosego teh ciljev le še sedem let. Ta uvod je postavil trdne temelje za nadaljevanje razprav.

Pred otvoritvenim dogodkom smo mladi imeli svojo okroglo mizo. Začeli smo s pomembnimi govorci, ki so nas vpeljali v Agendo 2030 in njene cilje, kar nam je omogočilo postavljanje vprašanj. V drugem delu mladinske okrogle mize smo se  razdelili v skupine glede na cilje Agende 2030, kjer smo skupaj iskali rešitve in ideje za doseganje predvidenih ciljev. Osebno sem bil še posebej vključen v razprave o Cilju trajnostnega razvoja 13, ki se osredotoča na boj proti podnebnim spremembam. Kljub razlikam v starosti in nacionalnosti smo mladi našli skupno stališče in predlagali rešitve za dosego Cilja trajnostnega razvoja 13.

Ko je vsaka skupina zaključila svoje delo, smo združili predloge za doseganje vseh ciljev v skupni dokument, ki je bil naslednji dan predstavljen udeležencem foruma. Vredno je omeniti, da je bila mladinska okrogla miza izvedena preko spleta, kar je tistim, ki se je niso mogli udeležiti osebno, omogočilo sodelovanje in izražanje svojih mnenj. Dogodek ni bil le priložnost za izražanje mnenj mladih, temveč tudi za medsebojno povezovanje in začetek novih prijateljstev.

Kot predstavnik Parlamenta mladih reke Save sem imel čast sodelovati na UNECE regionalnem forumu na temo trajnostnega razvoja, kjer sem aktivno prispeval k razpravi o Cilju trajnostnega razvoja 13, osredotočenem na ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. V svojem govoru sem poudaril ključno vlogo povezovanja mladih v procesih odločanja in pomembnost mentorstva s strani starejših generacij pri varovanju okolja in narave. Dan se je končal s prijetnim sprejemom, kjer sem imel priložnost spoznati veliko zanimivih ljudi ter deliti izkušnje in ideje.

Naslednje jutro sem se udeležil razprave o Cilju trajnostnega razvoja 17, ki je poudaril pomembnost partnerstev pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Prav tako je bil moj zadnji dan v Ženevi namenjen posebej zanimivemu obisku glavnih prostorov Svetovne meteorološke organizacije (WMO), kjer sem imel ne le priložnost za ogled, temveč sem užival tudi v prijetnem kosilu. Ta obisk mi je omogočil globlji vpogled v delo organizacije in njeno vlogo pri globalnih prizadevanjih za razumevanje in predlaganje rešitev za negativne vplive podnebnih sprememb.

Forum se je zaključil s plenarno sejo, kjer so povzeli delo in dosežke treh dni. Bil je priložnost za premislek o doseženem napredku in izzivih, ki še obstajajo, tudi za mlade. Ta zaključek je poudaril pomembnost nadaljevanja dialoga in sodelovanja na vseh ravneh.

Sodelovanje na forumu mi je prineslo neprecenljive izkušnje, razširilo je moje znanje in okrepilo mojo zavezanost k trajnostnemu razvoju. Razprave in predstavitve so dodatno poglobile moje razumevanje pomembnosti skupnega prizadevanja na področju trajnostnega razvoja in izzivov, kot so podnebne spremembe, revščina ter družbena in ekonomska neenakost. Prepričan sem, da je doseganje ciljev Agende 2030 v veliki meri odvisno od sodelovanja med vladami, civilno družbo, mladimi in zasebnim sektorjem.

Zahvaljujem se organizacijama  ISRBC ter UNESCO za to izjemno priložnost, ki je nadgradila moj osebni in profesionalni razvoj ter mi dala dodatno motivacijo za delo za boljšo prihodnost vseh nas."