Dijakinje in dijaki BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije so skupaj prejeli kar 7 Krkinih nagrad in 6 Krkinih priznanj!

V Krki so 18. 9. 2020 razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na razpis za jubilejne, 50. Krkine nagrade se je odzvalo rekordno število mladih raziskovalk in raziskovalcev. Kar 99 avtorjev je ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravilo 61 raziskovalnih nalog. Dijakinje in dijaki BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije so skupaj prejeli kar 7 Krkinih nagrad in 6 Krkinih priznanj!

Čestitamo vsem dijakinjam, dijakom, mentoricam in mentorjem!

Dijakinje in dijaki so skupaj z mentoricami in mentorji obravnavali teme z različnih področij naravoslovno-tehničnih usmeritev in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče s pravo zamislijo, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate.

Krkini nagrajenci so svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili na simpoziju, ki pa je letos času in okoliščinam primerno potekal na nekoliko drugačen način. Nagrajenci z 10 slovenskih srednjih šol so svoje raziskovalne naloge tokrat predstavili pred kamero v njihovih matičnih šolah. Njihove predstavitve pa si lahko ogledate na Krkini spletni strani:

OGLEJTE SI VIDEO PREDSTAVITVE RAZISKOVALNIH NALOG
Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge

Bert Kokovnik
Brina Predalič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: dr. Katja Strašek Smrdel, akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc in Gašper Jan Simon

Hana Remškar in Anja Sedušak Kljakič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Marko Jeran, doc. dr. Martina Oder in Lidija Gnidovec

Jurij Malovrh
Andraž Rotar

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Majda Golob, dr. Darja Kušar in Gašper Jan Simon

Julija Vodenik

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: Darja Rizmal in dr. Janja Božič

Luka Irenej Pečan

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Marko Jeran, izredna prof. dr. Karmen Godič Torkar, dr. Roman Štukelj in Gašper Jan Simon

Katja Pehlić
Kaja Vončina

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: izredna prof. dr. Jelka Zabavnik Piano in Lidija Gnidovec

Karmen Rehar
Tinkara Rupnik

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: dr. Metod Kovačič in Lidija Gnidovec

Prejemniki Krkinih priznanj za srednješolske raziskovalne naloge

Brina Manfreda Golob

Teja Okorn

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Darja Rizmal in Miha Slapničar

Lana Bajec
Laura Žajdela

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Rok Demič in doktorica Katarina Rudolf Pilih

Julia Wegener

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: profesorica dr. Erika Cvetko, Nejc Umek in Tjaša Klemen

Vital Škof
Adis Škrijelj
Luka Žgajnar

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: doktorica Franja Prosenc in Tjaša Klemen

Luka Čiča
Vid Nemec

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Marko Jeran, dr. Mitja Drab in Tjaša Klemen

Anja Mihalič
Nika Petrovčič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorice: Tjaša Klemen, dr. Matejka Podlogar in Anja Černoša