Srečanje partnerjev projekta Envirasmus v Franciji: trajnostna mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

V Nantesu, Francija, sta naši sodelavki, učiteljica Mojca Strgar in strokovna sodelavka Polonca Korez, nedavno uspešno zaključili drugi sestanek partnerskih organizacij projekta ENVIRASMUS, ki je nastal v okviru programa Zeleni Erasmus+, ki se osredotoča na uvajanje okolju prijaznih praks in trajnostnega razvoja. Njegov cilj je razvijanje znanja, spretnosti in zavedanja o podnebnih spremembah ter trajnostnem razvoju.

Eden od glavnih ciljev projekta ENVIRASMUS je ozaveščanje mladih udeležencev o pomembnosti in aktivnih pristopih k trajnostnemu načinu življenja.  

Na sestanku smo potrdili vsebinske predloge za ENVIRASMUS spletno stran in ENVIRASMUS digitalno aplikacijo, kjer bodo voljo nasveti za trajnostne načine transporta, recikliranja, varčevanja z energijo in še mnogo več. Dopolnili pa smo tudi navodila za izvajalce pripravljalnih delavnic na temo trajnostnega življenjskega sloga, obiskali smo izobraževalni center naših gostiteljev CMA des Pays de la Loire ter si vzeli čas tudi za ogled mesta.

Veselimo se nadaljnjega napredka in sodelovanja v okviru projekta ENVIRASMUS