Bodoči naravovarstveni tehniki so raziskovali biotsko pestrost ekosistemov

Kdaj ste nazadnje videli kačo ali želvo ali pupke in žabe v naravi?

Dijaki programa naravovarstveni tehnik so imeli priložnost doživeti vse to in še več na Ljubljanskem barju pod mentorstvom članic Herpetološkega društva - Societas herpetologica slovenica. V okviru projekta Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja 2020 so raziskovali biotsko pestrost ekosistemov le streljaj od glavnega mesta. Samice močvirske sklednice, naše edine avtohtone sladkovodne želve, so izvajalci projekta opremili z oddajniki, zvečer redno spremljali njihov položaj na terenu in njihova gnezda zaščitili pred plenilci z žičnimi mrežami. Dijaki so se preizkusili v telemetričnem iskanju označenih želv, se srečali z mnogimi drugimi prebivalci melioracijskih jarkov in barjanskih travnikov ter se seznanili s pomenom varovanja narave na Ljubljanskem barju.