Veterinarski tečaji

Oskrbnik živali

OSKRBNIK ŽIVALI

V skladu z 15. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, 51/2009) mora imeti pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost oskrbe v hotelih za živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizacije razstav tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali. 

Obseg usposabljanja: enodnevno usposabljanje v trajanju 8 ur + pisno preverjanje znanja. 

Uposabljanje bo potekalo v dveh terminih. Vsak udeleženec se lahko prijavi le na en termin.

Usposabljanje bo potekalo v septembru 2024.

85,00 €
Oskrbnik živali

OSKRBNIK ŽIVALI

25. april 2024

V skladu z 15. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, 51/2009) mora imeti pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost oskrbe v hotelih za živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizacije razstav tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali. 

Obseg usposabljanja: enodnevno usposabljanje v trajanju 8 ur + pisno preverjanje znanja. 

Uposabljanje bo potekalo v dveh terminih. Vsak udeleženec se lahko prijavi le na en termin.

Drug termin: 25. 4. 2024 od 8.00 do 15.15.

85,00 €

Usposabljanje članov društev in poslovodstev organizacij, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu

26. marec 2024

Od 8.30 do 15.15

  • Osnove zakonodaje na področju zaščite živali.

  • Osnove zakonodaje na področju splošnega upravnega postopka, inšpekcijskega nadzora in prekrškovnega postopka.

  • Aktualne teme na področju zaščite živali.

 

96,00 €

OSKRBOVALEC ŽIVALI

  • Oskrba krav in prašičev, sesnih živali ... (1 ura).
  • Pomoči pri porodu in oskrbi novorojenih živali ... (2 uri).
  • Vrste kemikalij in odgovornost pri delu s kemikalijami (1 ura).
  • Ekološkimi standardi v živinoreji (gnojevka, nevarni odpadki iz dejavnosti itd.) (1 ura). 
  • Zakonski predpisi (1 ura).

Trajanje usposabljanja: 6 pedagoških ur.

69,00 €
Kje?

BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.

Kdaj?

Tečaje izvedemo ob zadostnem številu prijav. 

Prijava na

Delavnica

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki