Delavnica ob mednarodnem dnevu boja nasilja nad ženskami

Delavnice ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

V četrtek, 5.12.2019, je policistka Policijske postaje Ljubljana Vič, gospa Sonja Vesenjak, v okviru aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami pripravila delavnico za dijake prvega letnika nižjega poklicnega izobrazevanja. Delavnica s prikazi konkretnih primerov oblik spletnega nasilja med mladimi je poudarila pomen ozavescanja mladih o problematiki nasilja, o delu policije na tem področju, o nujnosti prijave in o drugih ukrepih za učinkovito zaščito žrtev nasilja. Delavnica je bila med dijaki zelo dobro sprejeta, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z ozaveščanjem mladih na tem področju. 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png