EkoHiša BIC Ljubljana

Naša nova EkoHiša BIC Ljubljana je nagrajena z nagrado Big SEE - where life is creativity.

Naša nova EkoHiša BIC Ljubljana, ki bo namenjena predvsem izobraževanju dijakov v programu naravovarstveni tehnik in tudi dijakom in študentom naših drugih programov, je nagrajena z nagrado Big SEE - where life is creativity! Čestitamo Curk arhitekturi!

Več o nagradi si lahko preberete tukaj.