Beleženje mikroplastike dijaki BIC Ljubljana

Naši dijaki zbirajo in vrednotijo podatke o onesnaženju rek in brežin s plastičnimi in drugimi odpadki ter z mikroplastiko

V sredo, 12. 10., so dijaki v programu naravovarstveni tehnik/ca iz  BIC Ljubljana, Živilske šole izvedli vzorčenje pri mednarodnem projektu Pirati plastike ob Ljubljanici pri Zgornjem Kašlju in na Kašeljskem mostu. Projekt v Sloveniji strokovno vodita Nacionalni inštitut za Biologijo in Inštitut za vode RS od pomladi 2021. Namen projekta je, da znanstveniki s pomočjo učencev in dijakov zbirajo in vrednotijo podatke o onesnaženju rek in brežin s plastičnimi in drugimi odpadki ter z mikroplastiko. Podatki bodo predstavljali temelj za oblikovanje politik zmanjševanja odpadkov v tekočih vodah in posledično v morjih. Z vzorčenjem na različnih vodotokih dijaki programa naravovarstveni tehnik/ca v projektu sodelujejo od samega začetka (pomlad 2021) in so zdaj izvedli četrto vzorčenje (Kamniška Bistrica, Mali graben, Sava, Ljubljanica). Tokrat so pregledali območje naravne vrednote V produ, ki predstavlja razlivno območje Ljubljanice na jugovzhodnem robu Ljubljane.