Program živilstvo in prehrana

Živilstvo in prehrana

Študenti v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v šolskih laboratorijih in prvi šolski mikropivovarni v Sloveniji, ki deluje v okviru Centra kulinarike in turizma KULT316.

Višješolski študijski program živilstvo in prehrana je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah, ki so povezane z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

V programu živilstvo in prehrana najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina in mikropivovarstva), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. Prav tako študenti pridobijo veliko znanj o ekonomiki in managementu podjetij, informatiki in statistiki, poslovnem komuniciranju in vodenju, strokovni terminologiji v angleškem ali nemškem jeziku, spoznajo področje zakonodaje v živilstvu … Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja prehrane ali s področja živilstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših podjetjih ter drugih inštitucijah, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Aktualne informacije o prijavi in vpisu v študijski program Živilstvo in prehrana preverite tukaj.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si. Lepo vabljeni!

Pozitivne strani študija živilstvo in prehrana so, da okusiš veliko novih izdelkov, poznaš razlike med dobrimi in slabimi živili, znaš brati deklaracije, znaš narediti jedilnik za vsako bolezen ali motnjo, znaš analizirati, ali so podatki, ki so navedeni na embalaži resnični ali ne, znaš poimenovati vsa živila in naročiti jed v angleškem jeziku ter spoznaš veliko tehnoloških postopkov živil in jih tudi sam doma pripraviti. Pia Fistrovič, študentka

Študenti so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem v Avstrijo, Belgijo, Španijo, Francijo, Italijo, Grčijo na Irsko in drugam po Evropi.

V času študija študentom omogočamo sodelovanje na tekmovanjih kot so Ecotrophelia, ki ga organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru tekmovanja študenti zelo uspešno razvijajo nove živilske izdelke z združevanjem kompleksnih elementov razvoja (tehnološki, senzorični, proizvodni, zakonodajno-pravni, finančni, okoljski in trženjski). 

Študente aktivno vključujemo v številne projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni.

V okviru študijski vaj se študenti udeležujejo zanimivih ekskurzij po Sloveniji in tujini, odhajajo pa tudi na fakultativne ekskurzije (Sarajevo, New York, Sejšeli, Dubaj, Havaji, Avstralija). V prihodnje načrtujemo ekskurzijo na Aljasko.

Naši študenti pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem pri strokovnih delavnicah za osnovnošolce in srednješolce z naslovom Pasti energijskih pijač in na otroških kulinaričnih delavnicah Mami, oči, v soboto kuham jaz. Sodelujejo pri organizaciji in izvedbi mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki jo organiziramo na BIC Ljubljana.

Omogočamo jim pripravo praktičnih diplom, pri katerih razvijajo nove prehranske izdelke.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana študenti lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo v  pogovornih motivacijskih delavnicah Vsemu sem lahko kos, delujejo pa lahko tudi kot tutorji študenti.

 • Sprehodi se po šoli na Cesti v Mestni log 47 i in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu živilstvo in prehrana. 

 • Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

 • S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

 • Točke, povezane z izobraževalnim programom živilstvo in prehrana, so označene z vijolično barvo.

 • Pridobiti ključne, splošne in poklicno specifične kompetence s strokovnega področja živilstv in prehrane;
 • pridobiti, poglobiti in povezati teoretično in praktično znanje o živilstvu, prehrani in varni hrani ter pridobiti celostni vpogled v razvoj živilske in prehranske stroke;
 • razvijati ustvarjalnost na svojem strokovnem področju;
 • razvijati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in organizaciji prehrane;
 • spremljati novosti v stroki z uporabo različnih virov v domači in tuji strokovni literaturi;
 • razvijati samozavest in strokovnost za poslovne odločitve ter za reševanje konkretnih strokovnih problemov;
 • sporazumevati se z različnimi deležniki v delovnem procesu na spoštljiv način;
 • upravljati informacije, podatke in vsebine v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev, povezanih z delom;
 • opravljati delo po pravilih varnosti in zdravja pri delu;
 • ravnati po načelih trajnostnega razvoja;
 • razvijati digitalno pismenost, podjetnost in druge ključne kompetence.

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu primerljivo izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge itd.).

Pogoji za dokončanje študija so:

1. Vsi obvezni moduli prvega in druge letnika v obsegu 72 KT

 • Poslovanje, komuniciranje in vodenje (25 KT)
 • Temelji živilstva in prehrane (35 KT)
 • Zagotavljanje kakovosti in nadzor (12 KT)

2. Eden od izbirnih modulov v obsegu 25 KT (nabor le-teh šola ponudi študentu glede na izvedljivost)

 • Tehnologije v živilstvu (25 KT)
 • Prehrana, dietetika in gastronomija (25 KT)
 • Varna hrana (25 KT)
 • Vinarstvo s tehnologijami pijač (25 KT)

3. Prostoizbirni predmet – 5 KT

4. Odprti kurikul v obsegu 13 KT

5. Diplomsko delo v obsegu 5 KT

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki