Program živilstvo in prehrana

Živilstvo in prehrana

Študenti v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v šolskih laboratorijih in prvi šolski mikropivovarni v Sloveniji, ki deluje v okviru Centra kulinarike in turizma KULT316.

Višješolski študijski program živilstvo in prehrana je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah, ki so povezane z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

V programu živilstvo in prehrana najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina in mikropivovarstva), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. Prav tako študenti pridobijo veliko znanj o ekonomiki in managementu podjetij, informatiki in statistiki, poslovnem sporazumevanju in vodenju, strokovni terminologiji v angleškem ali nemškem jeziku, spoznajo področje zakonodaje v živilstvu … Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja prehrane ali s področja živilstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših podjetjih ter drugih inštitucijah, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Prijave za vpis na višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana so bile možne v prvem (od 20. 2. do 17. 3. 2023) in drugem prijavnem roku (od 25. do 31. 8. 2023).

Naknadni vpis: Kandidatom za vpis v redni študij, ki se zaradi upravičenih razlogov (bolezen, nesreče, bivanje v tujini ipd.) niste mogli vpisati v rednih rokih, lahko ravnateljica dovoli naknadni vpis, najkasneje do 29. septembra 2023. Za več informacij prosimo kontaktirajte referat za študente na telefon 01 28 07 606.

Vpis v IZREDNI študij na še prosta vpisna mesta:
po zaključku drugega prijavno-vpisnega roka se lahko vpišete na še prosta mesta izrednega študija neposredno na višji strokovni šoli, najkasneje do 6. oktobra 2023, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve. 

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2023). 

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si. Lepo vabljeni!

Pozitivne strani študija živilstvo in prehrana so, da okusiš veliko novih izdelkov, poznaš razlike med dobrimi in slabimi živili, znaš brati deklaracije, znaš narediti jedilnik za vsako bolezen ali motnjo, znaš analizirati, ali so podatki, ki so navedeni na embalaži resnični ali ne, znaš poimenovati vsa živila in naročiti jed v angleškem jeziku ter spoznaš veliko tehnoloških postopkov živil in jih tudi sam doma pripraviti. Pia Fistrovič, študentka

Študenti so vključeni so v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem v Avstrijo, Belgijo, Španijo, Francijo, Italijo, Grčijo in na Irsko.

V času študija študentom omogočamo sodelovanje na tekmovanjih kot so Ecotrophelia, ki ga organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru tekmovanja študenti zelo uspešno razvijajo nove živilske izdelke z združevanjem kompleksnih elementov razvoja (tehnološki, senzorični, proizvodni, zakonodajno-pravni, finančni, okoljski in trženjski). 

Študente aktivno vključujemo v številne projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni, kot sta projekta Ljubljanska vinska pot in Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021. Sodelujejo tudi pri upravljanju nove blagovne znamke kulinaricna-dozivetja.eu, kjer predstavljamo kulinarično dediščino od Panonije do Jadrana.

V okviru študijski vaj se študenti udeležujejo zanimivih ekskurzij po Sloveniji in tujini, odhajajo pa tudi na fakultativne ekskurzije (Sarajevo, New York, Sejšeli, Dubaj). V prihodnje načrtujemo ekskurzijo na Havaje.

Naši študenti pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem pri strokovnih delavnicah za osnovnošolce in srednješolce z naslovom Pasti energijskih pijač in na otroških kulinaričnih delavnicah Mami, oči, v soboto kuham jaz. Sodelujejo pri organizaciji in izvedbi mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki jo organiziramo na BIC Ljubljana.

Omogočamo jim pripravo praktičnih diplom, pri katerih razvijajo nove prehranske izdelke.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana študenti lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo v  pogovornih motivacijskih delavnicah Vsemu sem lahko kos, delujejo pa lahko tudi kot tutorji študenti.

 • Sprehodi se po šoli na Cesti v Mestni log 47 i in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu živilstvo in prehrana. 

 • Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

 • S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

 • Točke, povezane z izobraževalnim programom živilstvo in prehrana, so označene z vijolično barvo.

 • izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja živilskih tehnologij in prehrane,
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja ŽP,
 • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke, 
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane, 
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike.

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oz. opravljenem poklicnem tečaju
 • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse  študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...).

1. Vsi obvezni moduli/predmeti v obsegu 54 KT

 • poslovanje in ekonomika, komunikacija in informatika, trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, živilska mikrobiologija  in biotehnologija, tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika, prehrana in zdravje, živilska kemija z analizo živil ter zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor.

2. Eden izmed izbirnih modulov  v obsegu 20 KT

 • tehnologije v živilstvu ali prehrana, dietetika in gastronomija

3. Naslednje izbirne module/predmete v obsegu 15 KT

  • trženje v živilstvu in prehrani, okoljski management v živilstvu in prehrani, oskrba s hrano in potrošništvo, tehnologija vina, analiza živil, tehnologija mesa, tehnologija mleka, tehnologija predelave žit, tehnologija rastlinskih živil, prehrana in dietetika, tehnologija in organizacija prehranskih obratov, prehrana z gastronomijo in kulinariko, prostoizbirni modul/predmet (5 KT)

4. Praktično izobraževanje (26 KT)

5. Diplomsko delo (5  KT).

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki