Izkušnja študentke živilstva in prehrane na praktičnem izobraževanju pri delodajalcu

Praksa je bila zelo poučna in pozitivna izkušnja v času študija.

Nika Čibej

Študentka 1. letnika živilstva in prehrane Nika Čibej je praktično izobraževanje pri delodajalcu opravljala v razvojnem kemijskem laboratoriju v podjetju Microcaps d. o. o. Na dveh reaktorjih je pilotno kapsulirala dišave za mehčalce. Za vsako izdelano dišavo je naredila tudi mikroskopsko sliko in preizkus. Študentka je na praksi spoznala veliko novih metod dela, različnih kemikalij, tehnik in aparatur. Opravljala je eksperimente, spremljala spremembe in obdelovala podatke.

Študentka Nika je bila navdušena nad prijaznostjo in podporo mentorja ter vseh zaposlenih. Z veseljem so ji pomagali pri delu, ji svetovali in odgovarjali na vprašanja. Zaradi zanimivega dela, podpore in dobrih odnosov je delo opravljala z velikim veseljem. Pridobljena znanja bo zagotovo lahko uporabila pri nadaljnjem delu in študiju.