prijava in vpis na višjo strokovno šolo

Prijava in vpis na višjo strokovno šolo v 2. prijavnem roku

Prijave za vpis na redni in izredni študij v drugem prijavnem roku bodo potekale od 24. do 31. avgusta 2020. Na voljo imamo še prosta vpisna mesta v obeh programih, Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana, v rednem in izrednem študiju.

Prosta mesta, 2. prijavni rok

Prijave na prosta vpisna mesta potekajo od 24. do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec boste natisnili s spletne strani in ga poslali s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Za več informacij o prijavi in vpisu kontaktirajte referat Višje strokovne šole po e-pošti vss@bic-lj.si ali na telefon 01 28 07 606. Lepo vabljeni!

*Dodatna mesta so namenjena tujim državljanom