Podelitev diplom BIC Ljubljana

11. podelitev diplom diplomantom BIC Ljubljana

V četrtek, 9. januarja 2020, smo priredili že enajsto podelitev diplom diplomantom BIC Ljubljana, Višje strokovne šole, ki so svoja diplomska dela zagovarjali v letu 2019 ter nagrade in priznanja študentom, ki so se s svojim študijskim uspehom in dosežki izkazali v študijskem letu 2018/19. Diplome kar 86 diplomantkam in diplomantom sta podelili direktorica BIC Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik in ravnateljica VSŠ mag. Tjaša Vidrih. Vse zbrane sta nagovorila tudi župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković in državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ga. Martina Vuk. Na dogodku je bilo podeljenih tudi 27 priznanj za najboljše študente in diplomante ter za posebne dosežke v okviru tekmovanja, prenosa znanj in veščin na druge študente ter promocijske aktivnosti študentov. Našemu sodelavcu Boštjanu Humskemu pa smo podelili priznanje za številna uspešna mentorstva študentom gostinstva in turizma na tekmovanjih in za prispevek k razvoju naših študijskih programov. Pri organizaciji in izvedbi svečanega dogodka, vključno s pogostitvijo, so sodelovali študenti 2. letnika gostinstva in turizma (modula Projekti v gostinstvu in Projekti v turizmu) pod mentorstvom ga. Marjete Cevc, ga. Neli Selan, g. Boštjana Humskega in dr. Lee Kužnik. Vsem diplomantom in nagrajencem iskreno čestitamo.