BIC Ljubljana je uporabnik CAF 2023

Ponovno potrjujemo našo zavezanost kakovosti: prejeli smo priznanje UPORABNIK CAF

26. 10. 2023 smo na BIC Ljubljana prejeli priznanje UPORABNIK CAF, ki ga podeljuje Ministrstvo za javno upravo za področje kakovosti v javnih zavodih.

Ponosni smo, da smo že drugič uspešno izvedli samooceno organizacije s pomočjo skupnega ocenjevalnega okvira v javnem sektorju CAF (Common Assessment Framework). To orodje za celovito obvladovanje kakovosti je bilo razvito posebej za javni sektor in temelji na modelu poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti (EFQM).

Rezultat naše zavezanosti kakovosti in neprestanim izboljševam v okviru CAF orodja, je naš nov akcijski načrt, v katerem se osredotočamo na kakovostno praktično izobraževanje, kakovnostno delo vodij, ukrepe pa področju digitalizacije,in informiranja, evalvacijo procesov ter komunikacijo naših vrednot.