Dijaki v programu naravovarstveni tehnik/ca na Erasmus+ mobilnosti na Finskem

V dneh med 16. in 31. 10. bo 6 dijakov iz oddelka 4. nt programa naravovarstveni tehnik/ca, pod vodstvom učitelja Matevža Kramerja, v kempusu izobraževalnega zavoda KEUDA v vasi Saari, 60 km severno od Helsinkov v okviru Erasmus+ izmenjave opravljalo svoj PUD. V planu je, da dijaki urejajo peš poti, analizirajo vodne vire s povdarkom na drstiščih postrvi, nabirajo in proizvajajo naravne dobrine iz gozda, kot so brusnice in smola, ter skrbijo za živali. Prav tako bodo spoznali organiziranost naravovarstva na Finskem, obiskali zavarovana območja in se srečali z NVOji, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem. Prosti čas pa bo namenjen raziskovanju Finske kulture, ogledu Helsinkov in navezovanju stikov z dijaki gostiteljske šole.

Njihovo avanturo lahko spremljate na blogu.