Pravični kifeljček BIC Ljubljana

Predstavljamo vam pravični kifeljček

Na BIC Ljubljana smo v sodelovanju s Pravično trgovino pripravili poseben pravični kifeljček – kifeljček s surovinami izključno znanega porekla. Na BIC Ljubljana vsa leta sicer že uporabljamo surovine znanega porekla, zelo si prizadevamo tudi za uporabo slovenskih in lokalnih surovin. S pravičnim kifeljčkom pa poskušamo slediti tudi dodatnim načelom pravične trgovine, ko je pravična distribucijska veriga, transparentnost, ustvarjanje zdravega okolja in spoštovanje delavskih in človekovih pravic ter zagotavljanje pogojev za dostojno delo, zato naš kifeljček vsebuje dve surovini iz Pravične trgovine. To sta ekološki trsni sladkor iz Ekvadorja in čokolada za polnilo iz Dominikanske republike in Italije.

S pravičnim kifeljčkom spodbujamo etične načine delovanja, saj rogljiček ne vsebuje otroškega dela in uničevanja okolja, spodbuja pa lokalno pridelavo in povezovanje. 

V aktivnosti za pripravo kifeljčka smo vključili tudi naše dijake in dijakinje na BIC Ljubljana na Živilski šoli, predvsem dijake v programu naravovarstveni tehnik/ca, živilsko-prehranski tehnik/ca in pek/okva, ki so, poleg tega, da področje trajnosti, pravičnosti in globalnega učenja spoznavajo pri rednih predmetih, lahko iz prve roke spremljali realizacijo ideje in načela pravične trgovine. Dijaki v programu pek/okva so skupaj z zaposlenimi v naši šolski pekarni, kifeljčke tudi spekli.

Veseli smo, da lahko z našim pravičnim kifeljčkom o trajnosti in pravičnosti ozaveščamo ne le naše dijake, študente in zaposlene, ampak tudi širšo javnost in obiskovalce v naši šolski trgovini KRUHarije in CUKRnije, kjer ponujamo lastne pekovske in slaščičarske izdelke. Nenazadnje tudi v našem poslanstvu zasledujemo vrednoto trajnosti, hkrati pa smo ponosni prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. 

PRAVIČNOTRGOVINSKA MESTA

Pravični kifeljček smo predstavili v torek, 15. novembra 2022, ob 10. uri, kjer je med drugimi  Zavod za pravično trgovino, 3MUHE predstavil tudi iniciativo za izvedbo programa za podelitev statusa pravičnotrgovinskega mesta slovenskim mestom in občinam ter kriterije za pridobitev tega statusa pri nas. Po novem se bodo za ta naziv lahko potegovala tudi slovenska mesta. Zbrane je z video izjavo nagovoril Franc Bogovič, slovenski poslanec v Evropskem parlamentu, pobudi je predstavila Živa Lopatič, vodja pravične trgovine v Sloveniji, pomembnost pobude za izobraževalni sistem pa poudarila Jerneja Seibert iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Mednarodna iniciativa Fair Trade Towns deluje po vsem svetu, status pa si je do danes zagotovilo že več kot 2000 mest po celem svetu. Namen podeljevanja statusa je širša podpora gibanju za pravično trgovino in večja mobilizacija akterjev, ki lahko pripomorejo k temu, da trgovina postane bolj pravična. Pravična trgovina v središče postavlja človeka in okolje ter s tem spreminja odnose v globalnih dobavnih verigah, vedno bolj pa vpliva tudi na ta razmerja v lokalnih okoljih. Še večjo spodbudo tem spremembam na bolje pa dodajajo pravično trgovinska mesta (Fair Trade Towns), ki dajejo močno sporočilo o tem, kakšne odnose med proizvajalci, trgovci in uporabniki si želimo v našem okolju. Aktivnosti v sklopu pravično trgovinskih mest imajo lahko neposredne koristi za male pridelovalce_ke in delavce_ke, saj povečujejo povpraševanje po njihovih izdelkih ter zavedanje o tem, da je pomembno vedeti, od kod prihajajo izdelki in na kakšen način so narejeni.   

Obišči pravično trgovino