Konferenca Varnost Živil: Pripravimo se na nepričakovano 2024

Svetovni dan hrane: zagotavljanje varnosti hrane je skupna odgovornost

Ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2024 je 7. junija 2024 v dvorani Državnega sveta potekala konferenca z geslom Varnost Živil: Pripravimo se na nepričakovano, ki sta se je udeležila tudi Katarina Smole, predavateljica  programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli in Uroš Flis, vodja oddelka za gostinske storitve in šolske prehrane na BIC Ljubljana. Na konferenci sta predstavila prispevek Stanje varnosti hrane in prehrane v srednji šoli kot gostinsko-pedagoški izziv. Organizatorji so k pripravi konference pristopili z zavedanjem, da je zagotavljanje varnosti hrane naša skupna odgovornost.

Na konferenci so se dotaknili tem, kot so preprečevanja dostopa oporečni hrani do trga, zagotavljanje varne hrane, prenos znanja vzdolž celotne kmetijsko-živilske verige, ozaveščenost o varni hrani v živislki indrustriji in pri potrošnikih, zagotavljanje ustreznega življenjskega prostora in kakovostnih naravnih virov, izzivi podnebnih sprememb, pomanjkanje naravnih virov in vedno večje globalizacije, spodbujanje inovacij, zmanjševanje zavržkov hrane, podpora kratkih prehranskih verig, lokalna pridelave hrane, podpora manjšim kmetom in pridelovalcem in še več.

Široko zastavljena konferenca je med drugim naslovila pomen regulative, znanj in veščin različnih strok v pripravi hrane v gostinstvu, turizmu in vzgojno izobraževalnih zavodih, problematiko pomanjkanja ustrezno usposobljenih delavcev v gostinstvu, stanje praktičnega izobraževanja na področju varnosti živil, nadzore v gostinstvu in organizirani prehrani in izzive izvajalcev usposabljanj pri graditvi sistemov za zagotavljanje varne hrane. Aktualno stanje varnosti prehrane v vrtcih, srednjih šolah, socialno-varstvenih zavodih, v hotelirstvu, na turističnih kmetijah in hrane, ki jo lahko potrošniki naročijo na platformah za hitro dostavo hrane, je bilo predstavljeno na praktičnih primerih.

Konferenca je potekala v organizaciji Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), EFSA informacijske točke (EFSA Focal Point) in European Declaration on Food Technology and Nutrition Network.

Preberi več o vsebinah na konferenci.