Dan za Kakovost na BIC Ljubljana 2023

Dan za kakovost na BIC Ljubljana: korak naprej v zagotavljanju kakovosti izobraževanja

Na BIC Ljubljana smo 26. maja 2023 v okviru Dneva za kakovost 2023 v našem Centru kulinarike in turizma KULT316 uspešno izvedli delovno srečanje komisije za kakovost na BIC Ljubljana, razvojne skupine za pripravo novega razvojnega načrta in vodji naših področij dejavnosti.

Prvi del srečanja je bil namenjen evalvaciji izvedbe anketiranja v EpoS sistemu na srednješolski ravni ter pregledu drugih aktivnosti na področju kakovosti.

V drugem delu srečanja je potekala predstavitev mreženja šol za kakovost v okviru projekta Šole za ravnatelje in predstavitev samoocene organizacije po modelu CAF, ki doprinese pri prepoznavanju možnosti za izboljšave in dvig kakovosti dela v organizaciji. Obravnavali smo tudi predlog anketnega vprašalnika za udeležence izobraževanja odraslih, ki raziskuje različne vidike, kot so vrste, dostopnost in zadovoljstvo s podporo udeležencem.

Osrednja tema tretjega dela srečanja je bil razvojni načrt Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana za obdobje 2023-2027. Udeleženci smo pregledali osnutek in razpravljali o ključnih točkah ter določili smernice za prihodnji razvoj centra.

Delovno srečanje je predstavljalo pomemben korak naprej pri oblikovanju in usmerjanju razvoja Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana ter zagotavljanju kakovosti izobraževanja. Kakovost izobraževanja je ključna zaveza poslanstva na BIC Ljubljana, sestavni del naše vizije, odseva pa se tudi v naši prvi in najbolj pomembni vrednoti »Širimo kakovostno znanje« iz našega kodeksa Odličnih 5 na BIC Ljubljana, s katerim me drugimi oblikujemo strokovne in etične standarde ter pozitivne odnose.

Akcija Dan za kakovost na pobudo Andragoškega centra Slovenije je namenjena pogovorom ter ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo. Omrežje svetovalcev za kakovost - med njimi sta tudi dva na BIC Ljubljana - je v sodelovanju z ACS letos že šesto leto zapovrstjo sodelovalo pri skupni promociji izobraževanja in učenja v okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2023. Sodelujejo tudi organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti, med nosilci smo tudi na BIC Ljubljana. Letos se je v akcijo v Sloveniji vključilo kar 25 izvajalskih organizacij.