Usposabljanje mentorjev na BIC Ljubljana 2023-2029

Ste mentorji dijakom in študentom na praksi? Vključite se v brezplačno usposabljanje

Ste mentorji dijakom in študentom pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih? Vključite se v brezplačno usposabljanje v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2023–2026.

MENTORJI, PRIDOBITE KAKOVOSTNE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO KOMPETENCE

Projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je vodilni partner konzorcija, ki bo skupaj z ostalimi štirinajstimi konzorcijskimi partnerji po vsej Sloveniji do zaključka projekta usposobil 1950 mentorjev. Program usposabljanja je razdeljen v dva sklopa, in sicer na Osnovno usposabljanje, ki obsega 32-urni program in Nadaljnja usposabljanja, ki prav tako obsegajo skupno 32 ur programa.

OBIŠČI SPLETNO STRAN PROJEKTA USPOSABLJANJE MENTORJEV

Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran projekta: https://www.usposabljanje-mentorjev.si/ 

PODJETJA, IZOBRAZITE VAŠE ZAPOSLENE V NAJBOLJŠE MENTORJE

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 bo poskrbel, da bodo vaši bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu. Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo omogočali kvalitetno mentorstvo. Podjetja pa pridobijo usposobljene sodelavce, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD) oz. so vajenci, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Usposabljanja izvajamo tudi na BIC Ljubljana. Termini vseh konzorcijskih partnerjev so objavljeni na
spletni strani projekta.

Sofinancira EUUsposabljanje mentorjev 2023-2029MVINOO