Dan Evrope na Živilski in naravovarstveni šoli BIC Ljubljana 2024

Na Živilski in naravovarstveni šoli smo praznovali dan Evrope

Ob dnevu Evrope (9. maj 2024) so številne šole po vsej Sloveniji posvetile čas raziskovanju, praznovanju in razpravljanju o pomenu Evropske unije (EU) ter njenem vplivu na vsakdanje življenje. V duhu enotnosti in raznolikosti so se dijaki BIC Ljubljana, Živilske in naravovarstvene šole skozi celoten teden posvetili različnim aktivnostim, ki so poudarjale tako prednosti kot tudi izzive, povezane s članstvom Slovenije v EU.

Naša šola je ta teden organizirala serijo tematskih razrednih ur, namenjenih osvetlitvi pomembnih vidikov delovanja in vloge Evropske unije. Dijaki so imeli priložnost spoznati zgodovino in cilje EU, se pogovoriti o prednostih povezovanja držav ter raziskati izzive, s katerimi se sooča Unija. Pogovor so zaključili s kvizom, s katerim so preverili osvojeno znanje.

Poseben poudarek je bil namenjen raznolikosti v Evropi, ki jo simbolizira geslo EU "Združeni v raznolikosti." Naša šola je pripravila informativno točko, kjer so si dijaki lahko ogledali različne jedi iz različnih evropskih držav. Ta izkušnja je poudarila bogastvo kulturne in kulinarične dediščine Evrope ter pomembnost spoštovanja in cenjenja različnosti.

Poleg tega smo se na šoli pogovarjali tudi o vlogi Slovenije v EU, razpravljali o prednostih in izzivih, ki jih prinaša članstvo v evropski skupnosti. Dijaki so izmenjali mnenja, razpravljali o vplivu evropske politike na njihovo vsakdanje življenje ter raziskovali, kako lahko aktivno sodelujejo v evropskem prostoru. Dan Evrope je bil priložnost za osvetlitev pomembnosti enotnosti in raznolikosti v evropskem kontekstu ter spodbujanje dialoga o temah, ki zadevajo našo skupno prihodnost. Skozi različne dejavnosti in razprave smo utrdili zavedanje o pomenu Evropske unije ter njenem vplivu na naše življenje in skupnost.