Udeležili smo se partnerskega srečanja na temo priprave individualnega načrta za dijake s posebnimi potrebami.

V Groningenu poteka šesto partnersko srečanje projekta PALSSEN (Personalised Approach of Learning for students with special educational needs). Projekt, ki se izvaja v okviru programa Erasmus +, K2, vodi ReaCollege iz Nizozemske.

Srečanja v živo sta se udeležili naši sodelavki iz BIC Ljubljana, Živilske šole, Nataša Gavez in Ana Pančur. Tema srečanja je učiteljeva diferenciacija navodil pri izvedbi učne ure ter priprava individualnega načrta za dijake s posebnimi potrebami.