Naravovarstveni strokovni tabor - Posavje

Dopoldan smo namenili spoznavanju osnov energetike in problematiki oskrbe z električno energijo. Ogledali smo si hidroelektrarno Brežice. Spoznali smo repnice, rastlinske čistilne naprave in travniške sadovnjake ter bobrišče v Kozjanskem regijskem parku.